Material Didáctic

Material Didàctic

El potencial del Museu com a recurs educatiu pot ser infinit. Des del Departament de Didàctica hem ideat una sèrie de materials de suport per a la comprensió de les obres d'art dirigits al professorat i al públic en general.