Editor de continguts

Retaule de Sant Miquel Arcàngel

Retaule de Sant Miquel Arcàngel

Retaule de Sant Miquel Arcàngel

Jaume Mateu (documentat a València des de 1402 a 1452)

Procedeix del convent de monges franciscanes de la Puritat de València i va ser atribuït a Marçal de Sas, encara que resulta més raonable adscriure'l al seu deixeble Jaume Mateu. El panell central l'ocupa la imatge de sant Miquel derrotant el diable, i als laterals es distribueixen una sèrie de passatges relatius a la llegenda de l'arcàngel: Oració a l'hort, Àngels adorant el Pantocràtor, Expulsió dels àngels rebels, Sant Miquel pesant les ànimes, Miracle del Mont Gargano i Extracció de la fletxa pel bisbe de Siponto. La predel·la està formada per set compartiments, el central ocupat per un Crist Patiens. El conjunt reflecteix la devoció que sant Miquel va tindre durant l'edat mitjana a la Corona d'Aragó, sumant-se a altres exemples destacats de la pintura valenciana com els conservats a la catedral de Múrcia i al Musée des Beaux Arts de Lyon.

Datació:

Principis del segle XV

Tècnica:

Tremp i or sobre fusta

Dimensions:

180 x 134 cm

Número d'nventari:

1/2006

Procedència:

Convent de la Puritat, València