Visualització de contingut web

Patronat

Composició

PRESIDÈNCIA D'HONOR

Molt Hble. Sr. President de la Generalitat, D. Ximo Puig i Ferrer

Excm. Sr. Ministre de Cultura i Esport, D. José Guirao Cabrera

PRESIDENT

Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Esport, D. Vicent Marzà Ibáñez

VICEPRESIDENTS

Il·lma. Sr.a Directora General de Cultura i Patrimoni, D. a Carmen Amoraga Toledo

Excm. Sr. President de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, D. Manuel Muñoz Ibáñez

Il·lm. Sr. Director General de Belles Arts, D. Román Fernández-Baca Casares

VOCALS

D. Rafael Armengol Machí

D. Xavier Rius i Torres

D.ª Carmen Jiménez Sanz

D. Carlos Reyero Hermosilla

D. Román de la Calle de la Calle

D. Álvaro Gómez-Ferrer Bayo

D. Jaume Coll Conesa

D. Felipe Vte. Garín Llombart

D.a Victoria Eugenia Bonet Solves

D. Fernando Bonilla Musoles

D. Ferran Bargues Estellés

D. José Luis Cueto Lominchar

D.a Matilde Miquel Juan

D. Emili Gascó Ibáñez

D. Francisco Javier Pérez Rojas

D.a Yolanda Gil Saura

D.ª Adoración de Rufino Ramón

SECRETARI

D. David Gimilio Sanz