Visualització de contingut web

Equipo directivo

DIRECTOR

Pablo González Tornel

GERENT

Adoración de Rufino Ramón

T. 96 387 03 05 | derufino_ado@gva.es

BIBLIOTECA

Ana Alfaro Hofmann

T. 689 41 08 65 | alfaro_ana@gva.es

Rosa Rodríguez Canals

T. 689 26 47 42 | rodriguez_roscan@gva.es

COL·LECCIONS

David Gimilio Sanz

T. 96 387 03 18 | gimilio_dav@gva.es

EDUCACIÓ I PROJECCIÓ SOCIAL

Estrella Rodríguez Roncero

T. 96 387 03 20 | rodriguez_estron@gva.es

GERÈNCIA

Carmen Fernández Arlandis

T. 96 387 03 06 | fernandez_mcaarl@gva.es

Alicia Gabarda Espinosa

T. 96 387 03 07 | gabarda_ali@gva.es

Irene Domingo Molla

T. 96 387 03 35 | domingo_ire@gva.es

José Luis Tomás Porta

T. 96 387 03 17 | tomas_joslui@gva.es

REGISTRE, INVENTARI I MOVIMENT DE FONS

María Francisca Castilla Crespí

T. 96 387 03 21 | castilla_mfr@gva.es

María Jesús Clares Montoya

T. 96 387 03 22 | clares_mje@gva.es

Pilar Gramage Cárdenas

T. 96 387 03 14 | gramage_pil@gva.es

RELACIONS INSTITUCIONALS, COMUNICACIÓ I AGENDA CULTURAL

Ramón Martínez Miñana

T. 96 387 03 03 | martinez_rammin@gva.es

RESTAURACIÓ

Pilar Ineba Tamarit

T. 96 387 03 27 | ineba_pil@gva.es