Web Content Display

Patronato

Composición

PRESIDENCIA DE HONOR

Molt Hble. Sr. President de la Generalitat, D. Ximo Puig i Ferrer

Excmo. Sr. Ministro de Cultura y Deporte, D. José Manuel Rodríguez Uribes

PRESIDENTE

Hble. Sr. Conseller de Educación, Cultura y Deporte, D. Vicent Marzà Ibáñez

VICEPRESIDENTES

Ilma. Sr.a Directora General de Cultura y Patrimonio, D. a Carmen Amoraga Toledo

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, D. Manuel Muñoz Ibáñez

Ilm. Sr. Director General de Bellas Artes, D. Román Fernández-Baca Casares

VOCALES

D. Rafael Armengol Machí

D. Xavier Rius i Torres

D.ª Carmen Jiménez Sanz

D. Carlos Reyero Hermosilla

D. Román de la Calle de la Calle

D. Álvaro Gómez-Ferrer Bayo

D. Jaume Coll Conesa

D. Felipe Vte. Garín Llombart

D.a Victoria Eugenia Bonet Solves

D. Fernando Bonilla Musoles

D. Ferran Bargues Estellés

D. José Luis Cueto Lominchar

D.a Matilde Miquel Juan

D. Emili Gascó Ibáñez

D. Francisco Javier Pérez Rojas

D.a Yolanda Gil Saura

D.ª Adoración de Rufino Ramón

SECRETARIO

D. David Gimilio Sanz