Visualització de contingut web

Patronat

Composició

PRESIDÈNCIA D'HONOR

Molt Hble. Sr. President de la Generalitat, D. Ximo Puig i Ferrer

Excm. Sr. Ministre d'Educació, Cultura i Esport, D. Íñigo Méndez de Vigo y Montojo

PRESIDENT

Hble. Sr. Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, D. Vicent Marzà Ibáñez

VICEPRESIDENTS

Il·lma. Sr.a Directora General de Cultura i Patrimoni, D. a Carmen Amoraga Toledo

Excm. Sr. President de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, D. Manuel Muñoz Ibáñez

Il·lm. Sr. Director General de Belles Arts i Patrimoni Cultural, D. Luis Lafuente Batanero

VOCALS

D. Rafael Armengol Machí

D. Xavier Rius i Torres

D. Miguel Ángel González Suela

D. José Ignacio Casar Pinazo

D. Román de la Calle de la Calle

D. Álvaro Gómez-Ferrer Bayo

D. Jaume Coll Conesa

D. Felipe Vte. Garín Llombart

D.a Victoria Eugenia Bonet Solves

D. Fernando Bonilla Musoles

D. Ferran Bargues Estellés

D. José Luis Cueto Lominchar

D. Miguel Falomir Faus

D. Emili Gascó Ibáñez

D. Francisco Javier Pérez Rojas

D.a Yolanda Gil Saura

D. Miguel Ángel Piqueras Rambla

SECRETARI

D. David Gimilio Sanz