Informació pràctica

Informació pràctica

  • Deposite a la taquilla les bosses de mà grans, paquets, motxilles, maletins, paraigua o altres objectes que per les seues dimensions o forma suposen algun perill per a les obres d'art.
  • El Museu no disposa de llocs per a depositar mitjans de transport com patinets, tricicles, bicicletes plegables, etc., per tant, no és possible accedir amb ells.
  • Està permés realitzar fotografies sense flaix i sense trípode, monòpode o qualsevol element d'estabilització de càmares fotogràfiques. No està permés fer fotografies ni realitzar gravació d'imatges a les sales d'exposicions temporals.
  • Per motius de conservació de les obres, les sales d'exposició es mantenen a una temperatura constant de 21ºC. En dies càlids es recomana fer la visita amb una peça d'abric.
  • No es pot accedir al Museu amb menajr ni beguda.
  • Està prohibit fumar en tot el Museu, incloent-hi els espais a l'aire lliure.
  • Recorde que per motius de conservació no es permet tocar les obres exposades.